Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural
Kilómetro 8
`
1267
Kilómetro 58
`
1164
Kilómetro 65
`
1185
Kilómetro
`
1124
Kilómetro 4
`
1235
Kilómetro 67
`
1199
Campamento I.
`
1303
Ingapirca
`
1066
Ashtawan ruray apachina